Metsätila Sallan Niemelässä, yhteismetsäosuuksin

Sijainti: Salla, Niemelä.
Ilmoitustyyppi: Myydään vesistöihin rajoittuva metsätila.
Tilan nimi: Haarala.
Kiinteistötunnus: 732-411-4-17.
Pinta-ala: Tilan pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 88,08 hehtaaria.
Myyntihinta: 145.000,00 euroa/TARJOUS.

Tilan tarkempi kuvaus: Kohde sijaitsee Sallan Niemelän kylän alueella seitsemässä eri palstassa. Kirjoita karttapaikassa hakukentään kiinteistötunnus, niin saat palstat näkyviin. Ota valikosta myös esiin kiinteistörajat, kiinteistötunnukset ja tarvittaessa ilmakuva sekä rinnevarjoste.

Metsätalousmaa:

Metsämaata on n. 56,8 ha, kitumaata n. 15,4 ha ja joutomaan osuus n. 15,4 ha.

Ainespuuston määrä on noin 5 800 m3. Tukkipuuta n. 1 200 m3. Kuitupuuta (havu/koivu)

n. 4 600 m3. Ei taimikota.

Ranta/Vesistö: Savinajoki ja Levälampi.

Rakennukset: Ei rakennuksia,

Metsäsuunnitelma: Ei metsäsuunnitelmaa. Puustotiedot pohjautuvat Metsävaratietoihin ja Tapio Peltoperä LKV:n maastohavannointiin.

Lisätietoja: Tilaan kohdistuu Sallan yhteismetsäosuus 0,037900 / 41,166588 osuutta, arvoltaan 37 900 euroa. Osuudet kylän yhteisiin maa- ja vesialueisiin.